Priemyselné centrum

Piate najväčšie mesto vo federatívnej republike bolo budované ako významné priemyselné centrum s koncentráciou nielen tažkého, ale ku koncu 80.rokov aj ľahkého priemyslu. Za komunizmu fungovali v 70. a 80.rokoch 20. storočia v Košiciach tieto podniky:[214]

  * Východoslovenské železiarne - VSŽ
  * Východoslovenské strojárne VSS
  * Slovenské magnezitové závody
  * Tepláreň
  * Východoslovenské mliekárne - mliekáreňský závod
  * Odevné závody kapt. Nálepku a pletiarensňský závod Tatrasvit
  * Vinárske závody
  * Hydinárske závody
  * Frukona
  * opravovne ČSAD
  * Ryba
  * Východoslovenské tlačiarne
  * Mestský stavebný podnik
  * Inžinierske stavby
  * Pozemné stavby
  * Hutné stavby
  * Potravinársky komplex (mlieko, mäso, hydina, ovocie, obilniny). Obilné silo s mlynom a pekárňou postavené 1988.