Vznikne Sieň slávy osobností mesta Košice

Vedenie mesta Košice rozhodlo o zriadení Siene slávy osobností mesta Košice v Jakabovom paláci. Vedúci referátu styku s verejnosťou košického magistrátu Jozef Marko pre agentúru SITA uviedol, že Sieň slávy bude zameraná na významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života v Košiciach. Bude v nej vytvorený osobitný priestor na prezentáciu histórie Medzinárodného maratónu mieru ? najstaršieho a najvýznamnejšieho atletického mítingu v Európe. Za odborného gestora realizácie Siene slávy osobností mesta Košice menovali Pavla Mutafova. Momentálne sa rokuje o vytvorení organizačného tímu, zloženého z pracovníkov odborných oddelení a referátov košického magistrátu, ako aj významných osobností mesta, odborníkov na históriu spoločenského, kultúrneho a športového života. ?Zámerom mesta je osloviť aj košickú verejnosť, ktorá má vo svojich domácich archívoch fotodokumentáciu a artefakty významných osobností Košíc, aby prepožičala, respektíve darovala tieto materiály do Siene slávy,? povedal Marko. Jakabov palác je po dlhých súdnych sporoch o vlastníctvo už majetkom mesta, právne je však potrebné dotiahnuť v najbližšom čase ešte niektoré detaily súvisiace so zápisom do katastra. ?Do konca mája by sme chceli mať dotiahnuté všetky aktivity súvisiace so vznikom Siene slávy - zriadenie komisií, vypracovanie štatútu, vnútorné členenie expozície, rozpočet, začlenenie do organizačnej štruktúry a dalšie, povedal Marko. Dodal, že určite budú vypracované aj projekty na získanie financovania záchrany kultúrnej pamiatky, ako aj na výdavky spojené s expozíciou, pretože ide o kultúrne dedičstvo obyvatelov Košíc.